• 1برترینهای آزمون YÖS 2015 از آکادمی پوزا
 • 2راهنمای ثبت نام آزمون های YÖS 2015
 • 3آغاز ثبت نام سال تحصیلی 2016-2015
 • 4بسته ی جدید آمادگی آزمون YÖS منتشر شد...
 • 5سطح علمی خود جهت شرکت در آزمون YÖS را ارتقا دهید ...
 • 6جوابهای آزمون آزمایشی
 • 1آزمون YÖS
 • 2آزمون GRE
 • 3آزمون GMAT
 • 4آزمون SAT
 • 5دوره TÖMER
 • 6زبان انگلیسی
 • 7مشاوره تحصیلی
 • 8ارتباط با ما
 • 1درباره ی ترکیه
 • 2سیستم آموزشی آکادمی
 • 3راهنمای ثبت نام آزمونهای YÖS 2015
 • 4انتشارات آکادمی

DUYURULAR

 • 1جوابهای آزمون آزمایشی
 • 2İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜYÖS BİRİNCİSİ PUZA EĞİTİM'DEN!
 • 32014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR