آزمون GRE چیست؟

آزمون GRE آزمونی است که برای آندسته از داوطلبانی که قصد ادامه ی تحصیل در کشور ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها (کشور ترکیه نیز در جمع این کشورها می باشد) در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی و علوم اجتماعی در دانشگاههایی که زبان تدریس انگلیسی می باشد برگزار می گردد.همه ساله نزدیک به 600000 داوطلب ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از 230 کشور در آزمون عمومی GRE  شرکت می کنند.آزمون عمومی GRE تنها روش مشترک سنجش و مقایسه خصوصیات داوطلبینی است که از کشورهای مختلف مراجعه ودارای سوابق علمی گوناگون میباشند.

آزمون  GRE از سوی سرویس سنجش آموزشی  ETS برگزار می شود.این آزمون در دومرحله صورت می پذیرد.

  • آزمون عمومی GRE
  • آزمون اختصاصی GRE

  آزمون GRE آزمونی جامع می باشد و شرکت در این آزمون برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههایی که شرکت در این آزمون از شرایط اعطای پذیرش تحصیلی آن دانشگاه می باشد الزامی است.

این آزمون از سه بخش (مهارتهای عددی، مهارتهای زبانی ، مهارت های تحلیلی ) و مهارت انشا تشکیل شده است.

  • verbal مهارتهای زبانی: (30سوال - 30 دقیقه )
  • Quantitative مهارتهای عددی : ( 28 سوال - 45 دقیقه)

در قسمت انشا 2 سوال مطرح می شود. سوال اول تحلیل شما را در مورد یک موضوع پرسیده و زمان پاسخگویی آن 45 دقیقه می باشد. سوال دوم نیز استدلال شما را بر مبنای یک آرگومان در مدت زمان 30دقیقه خواهد پرسید.

  • 1جزئیات آزمون GRE
  • 2دلایل انتخاب آكادمی پوزا جهت شركت در دوره های امادگی آزمون GRE

آزمون GRE آزمونی جامع می باشد و شرکت در این آزمون برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههایی که شرکت در این آزمون از شرایط اعطای پذیرش تحصیلی آن دانشگاه می باشد الزامی است.