دوره آمادگی زبان ترکی استانبولی (TÖMER)

 

آکادمی پوزا با هدف کسب عنوان برترین ، در زمینه تشکیل دوره های آمادگی آزمونهای ورودی دانشگاههای گوناگون در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا موفقیت خود در زمینه ی آموزش را مدیون کادر مجرب و بهره مندی از سیستم آموزشی امروزی است.

دانش آموزان با شرکت در دوره های آموزش زبان ترکی موسسه آموزشی پوزا ،هم دوره ی آموزشی خود را در کلاسهای مجهز به تجهیزات و ابزارهای آموزشی  مدرن سپری نموده و هم با شرکت در این دوره موفق به اخذ پذیرش جهت دریافت پروانه اقامت در کشور ترکیه در طول دوره ی آموزشی خود می گردند. دانش آموزانی که دوره ی آموزش زبان ترکی خود را در این موسسه به اتمام می رسانند در پایان سال تحصیلی موفق به دریافت گواهینامه زبان ترکی می گردند.در صورت تمایل ، دانش آموزان عزیز می توانند در آزمون دیپلم زبان ترکی نیز شرکت نموده و نایل به دریافت دیپلم رسمی زبان ترکی با تایید وزارت آموزش و پرورش کشورترکیه گردند.

  • 1کلاسهای آمادگی زبان ترکی
  • 2برنامه آموزشی آکادمی
  • 3سطوح آموزشی آکادمی
  • 4سیستم تعیین سطح
  • 5سیستم پیگیری عملکرد دانش آموز
  • 6روشهای آموزش زبان ترکی در آکادمی پوزا
  • 7فعالیت های اجتماعی آکادمی

 آکادمی پوزا آمادگی خود را برای آشنا کردن شما با زبان غنی ترکی استانبولی و تبدیل فراگیری این زبان ، به فعالیتی لذت بخش را ، اعلام می کند.